charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením členů, které spojuje zájem o setkávání osob s afázií, podporu zkvalitnění života osob s afázií, zejména po stránce komunikační a snaha informovat širokou veřejnost o problematice závažné komunikační poruchy afázie.

Kontakt

Spolek ProAfázie
Adresa pro skupinová setkání:
FN Brno Bohunice , Jihlavská 20, Brno
Knihovna Neurologické kliniky, Pavilon L - 12.patro,
setkání se konají v úterý od 15:30 hod.
proafazie@seznam.cz