financování

Spolek je financován z příspěvků členů, grantů, dotací a darů, popř. výnosů majetku.
Náš spolek můžete podpořit zasláním libovolné částky na účet: 
5746884001/5500
(jedná se o transparentní účet vedený  u Raiffeisen Banky)

 

poděkování

Děkujeme všem členům spolku za materiální pomoc v začátcích fungování OS ProAfázie

Kontakt

Spolek ProAfázie
Adresa pro skupinová setkání:
FN Brno Bohunice , Jihlavská 20, Brno
Knihovna Neurologické kliniky, Pavilon L - 12.patro,
setkání se konají v úterý od 15:30 hod.
proafazie@seznam.cz