odkazy

Občanské sdružení KLUB AFASIE

www.klubafasie.com

___________________________________________________________________

 Asociace klinických logopedů (AKL)

www.klinickalogopedie.cz 

___________________________________________________________________

 

Sdružení CMP

www.sdruzenicmp.cz

___________________________________________________________________


OS Cerebrum

www.cerebrum2007.cz
___________________________________________________________________

Ictus o.p.s.

www.ictus.cz

___________________________________________________________________


OS Záře

http://home.tiscali.cz/oszare/

___________________________________________________________________

www.mozkovaprihoda.cz

___________________________________________________________________


www.pecujici.cz

 

Kontakt

Spolek ProAfázie
Adresa pro skupinová setkání:
FN Brno Bohunice , Jihlavská 20, Brno
Knihovna Neurologické kliniky, Pavilon L - 12.patro,
setkání se konají v úterý od 15:30 hod.
proafazie@seznam.cz